Konferencia Fingo Awards 2022

Konferencia Fingo Awards 2022 z 13.4.2023, kde bola FinSta s.r.o. vyhodnotená za kategóriu zlato na 3. mieste a v kategórii neživot na 1. mieste. Ďakujeme všetkým našim kolegom za skvelé výsledky.